YAYINLARIMIZ
 
SINIF
 
MATEMATİK
 
 
 
Genel Bilgiler
Sevgili öğrenciler, 
 
ÖSYM'de 2017'den itibaren Geçerli Yeni Müfredat Okyanus Yayıncılık olarak MEB'in Fatih Projesi'nde EBA paydaşıyız. Bu çerçevede MEB müfredatındaki yenilikleri adım adım takip etmekteyiz. Elinizdeki kitabı da ÖSYM'de 2017'den itibaren geçerli MEB'in yeni müfredata göre hazırladık. Yeni müfredatta Geometri konuları Matematik müfredatına eklenmiştir. Ancak Matematik-Geometri için birleşik kitap çok kalın olacağı için biz Matematik ve Ge­ometri kitaplarını ayrı ayrı çıkarmayı tercih ettik. 
 
MEB 2013 yılında 9. sınıftan başlayarak matematik müfre­datını aşamalı olarak değiştirdi. 2017 YGS'de sorular artık yeni müfredattan gelecek. 9 ve 10. sınıfta Matematik tüm liselerde ortak olarak okutulmaktadır. ÖSYM, YGS'deki sorular için ortak dersleri esas almaktadır. ÖSYM, YGS'de ortaokuldan da soru sorabilmektedir. Elinizdeki kitap buna göre hazırlanmıştır. Sakın ola eski müfredata göre yazıl­mış kitaplardan ders çalışmayın. 
Yeni müfredatla birlikte YGS konularına eklenen ve çıkan konular oldu. Yeni müfredatla birlikte Taban Aritmetiği, işlem ve Bağıntı konuları müfredattan çıkarıldı. Mantık ve Modüler Aritmetik konuları LYS konularına aktarıldı. 
 
ÖSYM Soru Tarzını Yeniledi 
2009'dan itibaren ÖSYM'nin soru tarzını yenilediğini biliyor­sunuz. Eski sistemde öğrencilerin büyük çoğunluğu, mate­matiksel düşünme becerilerini kazanma yerine, belirli sayı­daki kuralları ezberlemeyi ve soruları bu formüllerin kalıbına uydurmayı tercih ediyorlardı. Eski sisteme göre hazırlanan kitaplar da böyleydi. Artık eski tarz soru bankalarını bir tara­fa bırakmalısınız. Elinizdeki kitabı hem MEB'in yeni müfre­datını hem de ÔSYM'nin 2016 YGS'deki sorularını dikkate alarak yeniden yapılandırdık. 
 
Uzun yıllar seçkin öğrencileri ulusal ve uluslararası çeşitli yarışma sınavlarına hazırladık; bu alanda çalışan matema­tik öğretmenlerine de eğitim verdik. Soru bankanızı hazır­larken ayrıca ÖSYM'nin muhtemelen yararlandığı lngilizce kaynaklardan da yararlandık. Dünyadaki benzer sınavlar ve ÖSYM'nin uyguladığı, ALES, KPSS ve DGS soruları da incelenerek gerekli soru tipleri uyarlanarak alınmıştır. Son yıllarda da matematikte sıfır düzeyindeki öğrencilere eğitim verdik. Bütün bu deneyimlerimizi soru bankanıza yansıttık. 
 
Özel Ders Konsepti 
Okyanus'un "En iyi ders özel derstir, öyleyse en iyi kitap özel ders konseptli kitaptır." ilkesiyle hareket ettik. Bu çerçevede önce üniteleri özel derse göre dilimlere ayırdık; bunlara mikro-konu adını verdik. Özel Ders Konseptli setteki konu anlatımı kitabını da soru bankasını da aynı mikro-konu sistematiğine göre kaleme aldık. Bu sayede konu anlatımı kitabından çalıştığınız bir mikro-konuya ait testleri aynı baş­lık altında soru bankasında bulacaksınız. Her mikro-konu­dan sonra sıcağı sıcağına test çözdüğünüz için unutma sorununun üstesinden geleceksiniz. 
Soru bankanızda her bölümde üç kategori test vardır: 
  • Temel Testler, konuyu en kolay yolla öğretmek ama­cıyla kaleme aldık. Temel testlerde testin konusunu hatırlatan ve konunun özetinin yer aldığı bilgi kutu­cukları bulunmaktadır. 
  • Mikro Konu Testleri, temel testlere göre daha kap­sayıcı ve daha çok ölçücü sorulardan oluşmaktadır.
  • Strateji Testleri ise, üniversite sınavında gelmesi muhtemel sorulardan oluşmaktadır. 
Tüm Soruların Çözüm Videolarıyla 7/24 Yanınızdayız 
Tüm soruları akıllı tahtada sizin için çözdük. Çözüm video­larına sayfanın üst kısmındaki barkodları akıllı telefon veya tabletinize okutarak ulaşabilirsiniz. Ya da karekodun altında­ki sayısal kodları www.akilliogretim.com adresindeki arama modülüne yazarak bilgisayarınızla ulaşabilirsiniz. 
 
Cankurtaran Çözüm Videolan 
Bu baskıda can simidi ikonu koyduğumuz sorular görecek­siniz. Bu sorular kitaptaki soruların 40'ta 1'i kadardır. Amaça çok kritik konularda incelikli ve ayrıntılı noktaları daha geniş ve daha anlaşılır olarak ele almaktır. Cankurtaran çözüm videolarında sizlere test tekniğini ve çözüm stratejilerini öğ­retmeyi de amaçladık. Bu çözümler kritik anlarınızda size yardımcı olacağı için cankutaran sıfatını hak ediyor. 
 
Zamana karşı amansız bir yarış halini alan üniversite sına­vında başarılı olmanın yolu doğru zamanda doğru kaynak­lardan hazırlanmaktır. işte elinizdeki bu kitap size ideallerini­zi gerçekleştirme fırsatı sunuyor. 
 
Kitabın üniversiteye hazırlanan öğrencilere ve meslektaşla­rımıza yararlı olacağı inancındayız. Başarılarınızın devamlı olması dileğiyle ... 
 
Emir Yasin Yüce / Süleyman Tozlu 2016 Bakırköy/lstanbul
 
Özellikler
Sayfa Sayısı Kapak Türü Kağıt Türü Baskı Sayısı Basım Tarihi En/Boy Ağırlık
480 Kuşe Kapak 80 Gr. 1.hamur Kağıt - - 21,50 / 27,50 cm. 1185 gr.